Giới thiệu

ERPFit sinh ra với sứ mệnh tối ưu hệ thống quản trị (ERP) cho vừa vặn (fit) với hoạt động doanh nghiệp.

ERPFit tập trung vào các vấn đề quy trình, vận hành phức tạp, chưa tối ưu trong doanh nghiệp, xử lý hiệu quả bằng giải pháp mã nguồn mở, kết quả đo đếm được với chi phí hợp lý.

ERPFit đồng hành với bạn bằng nhiều năm kinh nghiệm trong xử lý dữ liệu doanh nghiệp qua hệ thống phức tạp như Netsuite, Odoo, ERPNext, Drupal, WordPress, Misa, WooCommerce, BigBlueButton, Google Sheet, MySQL, PostgresSQL, MongoDB, n8n … cũng như tích hợp API bên ngoài như webhooks, ZaloPay, ViettelPost, Shopify …

Liên hệ ERPFit ngay khi bạn có vấn đề quy trình, dữ liệu cần xử lý bạn nhé.