change breaks the brittle.

  • Hệ thống tài khoản kế toán Việt Nam cho ERPNext

    Hệ thống tài khoản kế toán Việt Nam cho ERPNext

    ERPNext là phần mềm quản trị nguồn lực doanh nghiệp mã nguồn mở, miễn phí. Tuy ERPNext có chức năng tương đối hoàn chỉnh nhưng chưa tối ưu cho môi trường kinh doanh Việt Nam.ERPFit tự trao sứ mệnh tối ưu phần mềm cho vừa vặn với hoạt động doanh nghiệp. Qua bài viết này…

  • Chuyển e-commerce website từ WooCommerce sang Shopify – nhanh, bổ, rẻ

    Chuyển e-commerce website từ WooCommerce sang Shopify – nhanh, bổ, rẻ

    Trên thị trường đã có rất nhiều giải pháp thương mại tốt, hoàn chỉnh để chuyển dữ liệu từ WooCommerce sang Shopify, như Litextension (người Việt phát triển), WP All Import/Export, Matrixify (shopify app) … Tuy nhiên, vì các yếu tố như qui mô, chi phí, thời gian, bạn chưa sử dụng được thì hãy…