Hệ thống tài khoản kế toán Việt Nam cho ERPNext

ERPNext là phần mềm quản trị nguồn lực doanh nghiệp mã nguồn mở, miễn phí. Tuy ERPNext có chức năng tương đối hoàn chỉnh nhưng chưa tối ưu cho môi trường kinh doanh Việt Nam.
ERPFit tự trao sứ mệnh tối ưu phần mềm cho vừa vặn với hoạt động doanh nghiệp. Qua bài viết này sẽ chia sẽ với bạn Hệ thống tài khoản kế toán Việt Nam cho ERPNext.

Danh mục

1. Chart of Accounts Importer

ERPNext có sẵn chức năng nhập hệ thống tài khoản, bạn sử dụng như sau:

ERPNext -> Desk -> Search: Chart of Accounts Importer

2. Tải lên file ChartOfAccountsImporter.csv

Chọn file ChartOfAccountsImporter (tải về tại link cuối bài) -> [x] Private -> Upload

3. Kiểm tra bảng tài khoản và Import

Lưu ý: bạn chỉ có thể dùng Chart of Accounts importer khi chưa nhập giao dịch kế toán.

Lỗi không import được vì đã có giao dịch

Liên hệ với ERPFit khi cần hỗ trợ.

Chúc bạn thành công.

Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *